Membuat Keramik dengan Teknik Pilin

Salah satu keteknikan membuat keramik dengan tangan langsung adalah teknik pilin. Sesuai namanya maka keramik dibuat dari susunan pilinan-pilinan yang disambung. Ketebalan pilinan yang digunakan disesuaikan dengan ketebalan benda yang akan dibuat. Benda keramik yang dibuat dengan teknik pilin dapat diujudkan dalam karakter aslinya yang menampakkan pilinan atau permukaannya dihaluskan sehingga kesan pilinan tidak kelihatan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah ketika menyambung pilinan, permukaan pilinan yang akan disambung hendakknya dibasahi dengan air atau ‘dilem’ memakai lumpur tanah liat. Agar lebih kuat, akan lebih baik apabila permukaan yang akan disambung diberi goresan lebih dahulu. Berikut ini langkah langkah membuat benda dengan teknik pilin.

1. Membuat pilinan dengan alas meja kerja atau tangan lamgsung.

2. Alas benda dapat dibuat dengan pilinan atau lempengan tanah liat.

3. Menghaluskan alas benda

4. Memasang dan menyambung pilinan dengan alas.

5. Menghaluskan permukaan benda

6. Menghaluskan keseluruhan permukaan

7. Benda siap dikeringkan.

Iklan